Hoppa till sidans innehåll

Färdriktning 2017-2021


Färdriktining 2017-2021

 

Detta färdriktningsdokument (2017-2021) är skrivet för en femårsperiod för att ligga som grund för de färdplaner som görs för respektive år.  Den skapar till sin natur ett längre perspektiv som dock kan revideras då så behövs. Vidare kan färdriktningen styra vårt budgetarbete lite bättre och därmed visa hur vi bör prioritera vissa insatser under åren.

 

 

Gemensamma strategier för Svensk Tennis

 • Vår tennis ska vara modernt och engagerande.

Vi ska tillsammans med klubbarna i regionerna vara stolta över vår tradition men också våga gå utanför komfortzonerna. Viktigt är att sätta utövaren i centrum och utveckla tränings och tävlingsformer. Våra anläggningar ska anpassa efter utövarnas behov och kommunikationen och informationen måste följa det moderna samhällets former. 

 

 • Vår tennis ska vara rolig att utöva.

Vi vill att utövarna ska uppfatta tennisen som rolig och meningsfull. Vi önskar att alla som kommer till tennisklubben ska minst få tre roliga tennisår på sin nivå. Detta för att tennisen ska förbli ens idrott resten av livet.

 

 • Vår tennis har olika inspiratörer.

För tennisen är det viktigt med förebilder. De finns både på den internationella arenan men även på klubbnivån. Tennisutövaren behöver oavsett ålder inslag av entusiasm och nya idéer. Det gäller för både tränare, spelare och ledare. Spelaren behöver stöd i sin träning och tävling och tränaren i form av utbildning. Tränarna är den närmaste förebilden för utövarna och dennes kunskaper och engagemang kan vara helt avgörande för fortsatt idrottande.

 

Vår gemensamma vision

Tennis- en levande idrott, för livet, hela livet

Vi ska vara kreativa och  förändringsbenägna samt verka för en levande idrott och bidra till en friskare befolkning. Tennisen ska vila på hälsosamma värderingar på alla nivåer och ska kunna utövas hela livet - oavsett ambitionsnivå - för livet.

På så vis kan regionen fortsatt arbeta med att både bredda tennisen och finna talanger som kan påverka svensk och internationell tennis.

Övergripande färdriktning

Svenska Tennisförbundet Väst har till uppgift:

 • att verka för tennissportens utveckling
 • att hantera regionens gemensamma angelägenheter
 • att fungera som en samlande part
 • att arbeta med utbildning
 • att tillhandahålla viss tävlingsadministration
 • att ge god service till föreningarna
 • att sprida regionövergripande information

 

Färdriktning för de olika verksamheterna inom Svenska Tennisförbundet Väst

 

1. Utbildning

Svenska Tennisförbundet Väst ska

 • anpassa utbildningsutbudet genom att ta kontakt med klubbarna för att möta klubbarnas behov och efterfrågan av olika tränar- och funktionärsutbildningar

 

2. Utvecklingsfrågor

Svenska Tennisförbundet Väst ska

 • arrangera lägerverksamhet
 • fortsätta arbetet med utvecklingsmodellen för barn- och ungdomstennis bestående av röd, orange och grön tennis
 • arbeta med vuxen- och motionstennis med kursformatet Tennis Express

 

3. Integration och jämställdhet

Svenska Tennisförbundet Väst ska

 • arbeta för att alla ska vara välkomna
 • skapa intresse för fler kvinnliga ledare och tränare

 

4. Tävlingsverksamhet

Svenska Tennisförbundet Väst ska

 • bedriva viss tävlingsadministration
 • arbeta för att det skall vara tryggt och säkert att tävla
 • aktivt agera efter Fair-Play
 • arbeta för nya tävlingsformer
 • arbeta för mer lagspel och utbyten mellan föreningar

 

5. Service till medlemmarna

Svenska Tennisförbundet Väst ska

 • genom kansliet ge god service till medlemmarna
 • arbeta för en positiv utveckling av tennisen i regionen

 

6. Kommunikation

Svenska Tennisförbundet Väst ska

 • använda webbplatsen tennis.se som sin plattform för regionens officiella kommunikation
 • använda Instagram
 • marknadsföra och kommunicera verksamheter inom regionen

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 22 FEB 2018 08:56 Skribent: Peter Lindgren

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Väst
Brättevägen 9
462 35 Vänersborg

Kontakt:
Tel: 0739864289
E-post: peter.tennisvast@tel...

Se all info