Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2012


                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Föredragningslista 

 

Föredragningslista vid Svensk Tennis Västs årsmöte lördagen den 16 mars 2013

kl 10.30 på Folkets Hus i Trollhättan.

 

  §1 Upprop och justering av röstlängd.

 

  §2 Val av ordförande för mötet.

 

  §3 Godkännande av dagordningen.

 

  §4 Val av sekreterare för mötet.

 

  §5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

 

  §6 Årsmötets behöriga utlysande.

 

  §7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

 

  §8 Föredragning av revisorernas berättelse.

 

  §9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

 

§10 Val av ordförande i regionen på ett år (avgående Jan Dahlin, Karlstad).

 

§11 Val av tre styrelseledamöter på två år. Avgående är Isabell Högberg, Trollhättan, Raymond Doppelbauer, Skara och Anders

       Hansen, Karlskoga.

       Kvarstående i styrelsen är Jonas Ackerot, Hammarö och Tomas Wiberg, Ulricehamn.

 

§12 Val av revisor samt revisorsuppleant på ett år. Avgående revisor är Gunnar Hjalmarsson, Vänersborg och revisorsuppleant

       Anders Wengholm, Alingsås.

 

§13 Val av ombud jämte suppleanter till Svenska Tennisförbundets årsmöte i Stockholm den 19-20 april.

 

§14 Val av ombud jämte suppleanter till distriktsidrottsförbundens och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten.

 

§15 Val av valberedning på ett år. Avgående är Ove Thörnkvist, Lidköping.

 

§16 Behandling av från styrelsen hänskjutna förslag samt motioner från föreningar.

 

§17 Fastställande av årsavgift till Svensk Tennis Väst för år 2014.

 

§18 Fastställande av budget för år 2013.

 

§19 Mål- och verksamhetsplan för regionen.

 

§20 Behandling av motioner och förslag från SvTF:s styrelse till Svenska Tennisförbundets årsmöte.

 

§21 Avslutning

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svensk Tennis Västs verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2012.

Styrelsen och blocken har haft följande sammansättning:

Styrelsen:
Ordförande:
Jan Dahlin, Karlstad

Kassör: Raymond Doppelbauer, Skara

Ledamöter: Isabell Högberg, Trollhättan, Jonas Ackerot, Hammarö, Tomas Wiberg, Ulricehamn, Anders Hansen, Karlskoga och Peter Lindgren, Vänersborg t.o.m.30/9

Verksamhetsansvarig:

Per-Erik Granath , Lidköping 75%, 1/1-30/9

Peter Lindgren, Vänersborg 100%, 1/10-31/12

Anställd:

Jan-Gunnar Lidén, Vänersborg 50%

 

Verkställande utskott: Jan Dahlin, Raymond Doppelbauer samt den verksamhetsansvarige

Sportblock: Peter Lindgren, ordf.(t.o.m. 30/9), Isabell Högberg, Andreas Magnusson, Jimmie Edvinsson

Tävlingsblock: Tomas Wiberg, ordf.

Utbildningsblock: Jonas Ackerot, ordf., Peter Lindqvist.

Revisorer: Gunnar Hjalmarsson samt Anders Wengholm (suppleant), Ingvar Carlsson, av VIF utsedd revisor

Valberedning: Ove Thörnqvist

 

Röstlängd - anslutna föreningar 

Förening

Medlemmar

 

Förening

Medlemmar

 

Förening

 

Medlemmar

 

Alingsås TK

559

(467)

6

Hjo TK

90

(69)

1

Stenungsunds TK

211

(211)

3

Arvika TK

205

(205)

3

Hunnebostrands TK

104

(102)

2

Strömstads TK

156

(183)

2

Billeruds TK

99

(99)

1

Härna LTK

285

(311)

3

Sunne TK

112

(112)

2

Bofors TK

167

(138)

2

Högsäters GF

97

(75)

1

Tibro TK

105

(143)

2

Borås LTK

5

(  5) 

1

Karlstads TK

204

(142)

3

Tidaholms TK

171

(172)

2

Borås TK

8

(  8)

1

Kils TK

113

(126)

2

Tingvalla TK

21

(21)

1

Dalsjöfors TK

336

(387)

4

Kristinehamns TK

231

(229)

3

Torsby TK

6

(  6)

1

Falköpings TK

322

(365)

4

Kvänums TK

27

(27)

1

Tranemo TK

6

(  6)

1

Filipstads TK

100

(100)

1

Lidköpings TK

699

(771)

7

Trollhättans TK

361

(362)

4

Finnskoga TK

17

(17)

1

Lilla Edets TK

45

(45)

1

Thomas Sabo TC

11

(11)

1

Fiskebäckskils TK

12

(  8)

1

Ljungskile TF

112

(154)

2

Töreboda TK

32

(42)

1

Fristads TK

85

(43)

1

Mariestads TK

180

(143)

2

Uddeholms TK

27

(27)

1

För.ElfsborgTennis

612

-

7

Marks TK

251

(251)

3

Uddevalla TK

250

(276)

3

För.Gullmarens CC

57

(51)

1

Melleruds TK

10

(10)

1

Ulricehamns TK

232

(297)

3

Gillberga TK

8

(  8)

1

Nösunds TK

10

(10)

1

Viskafors TK

26

(26)

1

Grums TK

62

(62)

1

Saleby TK

16

(16)

1

Vårgårda TK

97

(92)

1

Grästorps TK

5

(  5)

1

Sandareds TK

428

(470)

5

Vänersborgs TK

575

(563)

6

Gullspångs TK

49

(47)

1

Skara TK

55

(58)

1

Åmåls TK

325

(370)

4

Götene TK

142

(177)

2

Skultorps TK

256

(272)

3

Årjängs IF

9

(  9)

1

Hammarö TK

263

(232)

3

Skövde TF

618

(535)

7

Älvenäs TK

23

(28)

1

Herrljunga TK

139

(90)

2

Smögens TK

64

(64)

1

ÖSTK

5

(142)

1

Hestrafors TK

5

(62)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsantal per 2012-12-31. (Inom parentes medlemsantal per 2011-12-31.)

 

Antal röster:           139                                                                        Antal medlemmar          2012                                    2011

Antal föreningar:           64                                                                                                                             9.910                                                10.635

Ny förening:           Föreningen Elfsborg Tennis                              Avförda föreningar:     Elfsborgs TK, KFUM Borås

                                                                                                                                                              Skattkärrs TK, Vara TF

 

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju sammanträden varav tre varit telefonmöten. Verkställande utskottet har handlagt ärenden per telefon.

 

Representation

Årsmöten

Vid Västergötlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte i Vara den 17 april deltog Jan-Gunnar Liden

Vid Svenska Tennisförbundets årsmöte i Borås den 20-21 april deltog Jan Dahlin, Peter Lindgren, Per-Erik Granath, Patrik Isaksson, Magnus Olsson och Jill Nylén.

 

Konferenser - Träffar

Svenska Tennisförbundet

Vid regionträff i Stockholm den 3 april deltog Per-Erik Granath

Vid RIG-konferensen på Bosön den 17-19 april deltog Per-Erik Granath

Vid regionkonferensen i Stockholm den 29 augusti deltog Peter Lindgren och Raymond Doppelbauer

Vid tävlingsblocksmöte i Stockholm den 17 oktober deltog Jan-Gunnar Liden

Vid tränarkonferensen på Bosön i Stockholm den 16-17 oktober deltog Peter Lindgren

Vid möte med sportansvariga i regionerna i Västerås den 20 november deltog Peter Lindgren

Västergötlands Idrottsförbund – SISU Idrottsutbildarna

Vid Västergötlands Idrottsförbunds SDF-konferens i Vara den 5 november deltog Peter Lindgren

Vid RF:s och SISU Idrottsutbildarnas konferens Idrott hela livet i Göteborg den 8-10 oktober deltog Peter Lindgren

Vid SISU Idrottsutbildarnas samverksanskonferens i Göteborg den 23-24 november deltog Peter Lindgren

 

Kansli

Svensk Tennis Västs kansli har under året skött mesta delen av regionens administrativa arbete. Kansliet hade sitt säte i tennishallarna i både Lidköping och Vänersborg fram till den 1 augusti, men därefter har enbart i Vänersborg. Regionens hemsida, som nu är den viktigaste informations- och resultatkanalen ut till regionens föreningar, administreras helt och hållet från kanslien. Flera möten har ägt rum med Tennis Göteborg och även de andra regionerna för att planera gemensamma aktiviteter.

 

Sportblocket

Ett nytt projekt under klubbstödssatsningen har sjösats under hösten 2012!

Svensk Tennis Väst lät regionens tennisklubbar möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd till ungdomar som klubbarna ville satsa på extraordinärt. 24 ungdomar fick chansen och har deltagit i två fystester, Verksamhetsansvarige Peter Lindgren har därefter besökt spelarna, föräldrarna och tränarna i deras hemmiljö och skrivit kontrakt med dem.

Blocket har under året stått som arrangör eller delarrangör vid många juniorarrangemang i regionen. Framför allt har lägerverksamheten varit den stora arbetsuppgiften för blocket. I övrigt har blocket handlagt ärenden som berört regionens juniorer. Se vidare efterföljande sammanställning.

 

 

Aktivitet

 

Datum

 

Plats

 

Arrangör

 

Deltagare

 

Ansvarig tränare

Talangläger

18/2

Skövde

Region Väst/SvTF

9

Peter Lindqvist, Joacim Johansson

 

18/2

Vänersborg

Region Väst/SvTF

14

Prapod Johansson, Sofia Brun

 

18/2

Sandared

Region Väst/SvTF

11

Bosse Svensson, Melker Ekberg

 

19/2

Vänersborg

Region Väst/SvTF

10

Prapod Johansson, Jonathan Jarnås

 

19/2

Skövde

Region Väst/SvTF

10

Peter Lindqvist, Joacim Johansson

SEB-Next Generation

25-26/2

Borås

Region Väst/SvTF

10

Paul Ciorascu, Leonardo Guzman

 

25-26/2

Borås

Region Väst/SvTF

9

Melker Ekberg, Admir Abegovic

 

25-26/2

Mariestad

Region Väst/SvTF

13

Tobias Nilsson, Erik Moberg

 

25-26/2

Skövde

Region Väst/SvTF

11

Andreas Magnusson, Emil Svensson

 

25-26/2

Lidköping

Region Väst/SvTF

9

P.Granath,J.Edvinsson, E.Bergman, J.Ljungdahl

 

25-26/2

Lidköping

Region Väst/SvTF

9

P. Granath, J.Edvinsson, S.Mattsson

 

26-27/4

Hunnebostrand

Region Väst/Gbg/SvTF

7

Perra Granath, Jimmie Edvinsson

 

29-30/10

Vänersborg

Region Väst

10

Peter Lindgren, Ludvig Fasth

 

29-30/10

Åmål

Region Väst

7

Jimmie Edvinsson

 

29-30/10

Trollhättan

Region Väst

9

Isabell Högberg, Eric Lund

 

29-30/10

Lidköping

Region Väst

10

Tobias Nilsson, Claudio Rivera

 

15-16/12

Vänersborg

Region Väst

10

Peter Lindgren, Dino Ilecic

 

15-16/12

Åmål

Region Väst

6

Jimmie Edvinsson

 

15-16/12

Trollhättan

Region Väst

10

Isabell Högberg, Eric Lund

 

15-16/12

Lidköping

Region Väst

8

Tobias Nilsson

Uppföljningsläger

13-14/4

Vänersborg

Region Väst

14

Prapod Johansson, Ludvig Fasth

 

13-14/4

Mariestad

Region Väst

10

Andreas Magnusson, Emil Svensson

 

20-21/4

Skövde

Region Väst

15

Fredrik Carlsson, Ardijan Suljev

 

21-22/4

Vänersborg

Region Väst

11

Prapod Johansson, Ludvig Fasth

 

14-15/12

Falköping

Region Väst

13

Olivia Thiel, Dennis Norman

 

14-15/12

Kinna

Region Väst

11

Melker Ekberg, Kim Karlsson

 

14-15/12

Vänersborg

Region Väst

11

Prapod Johansson, Ludvig Fasth

 

15-16/12

Alingsås

Region Väst

10

Moa Sundén, Marcus Fahlström

 

15-16/12

Sandared

Region Väst

12

Bosse Svensson, Linus Wirén

 

15-16/12

Karlstad

Region Väst

11

Andreas Magnusson, Sara Johanson

Fys.tester

8/9

Lidköping

Region Väst

23

Peter Lindgren

 

28/11

Karlstad

Region Väst

7

Peter Lindgren

 

29/11

Trollhättan

Region Väst

12

Peter Lindgren

 

21/12

Vänersborg

Region Väst

3

Peter Lindgren

 

Tävlingsblocket

Blocket har genomfört seriespel, planerat och medverkat till genomförandet av regionmästerskap med inledande kvalspel samt arrangerat Västtouren med alla sanktionerade tävlingar i regionen som deltävlingar. Hanteringen av sanktionsansökningar har också handlagt av tävlingsblocket. En ny zonindelning av regionen genomfördes som bl.a. innebar förändringar av regionmästerskapen och Kalle Anka Cup. Den senare tävlingen bytte under året namn till SEB Next Generation Cup.

Västserien har genomförts både utomhus och inomhus. Ungdomstävlingar har genomförts och flera av dessa tillsammans med sportblocket. En sammanställning över arrangerade tävlingar finns i nedanstående tabell. Klubbarna i Borås kommun fick också detta år förtroendet att stå som värd för ett stort elitarrangemang. Denna gång Fed-matchen mellan Sverige och England.

Resultat från RM och Västserien finns på annan plats i verksamhetsberättelsen. Kommittén vill framföra ett varmt tack till alla arrangörer av tävlingar under det gångna verksamhetsåret.

 

Tävling

Aktivitet

 

Datum

 

Plats

 

Arrangör

 

Klass

 

Delt

 

Ledare / Tränare

 

Resultat / Segrare

SEB Next Generation Cup

17-19/5

Kil

Region Väst

FS 15

-

Andreas Magnuson

Ingen klass

Kvaltävlingar

 

 

Kils TK

PS 15

5

 

Simon Gråberg

 

 

 

 

FS 13

3

 

Mathilda Nedeus, Hammarö TK

 

 

 

 

PS 13

8

 

Mattias Eriksson, Kristinehamns TK

 

 

 

 

FS 11

3

 

Jennifer Eriksson, Hammarö TK

 

 

 

 

PS 11

4

 

Hannes Eriksson, Kristinehamns TK

 

 

 

 

9-år

5

 

 

 

17-19/5

Lidköping

Region Väst

FS 15

7

Tobias Nilsson

Ida Colling, Hjo TK

 

 

 

Lidköpings TK

PS 15

5

 

Linus Isaksson, Lidköpings TK

 

 

 

 

FS 13

8

 

Emma Jansson, Mariestads TK

 

 

 

 

PS 13

11

 

Oskar Jonsson, Lidköpings TK

 

 

 

 

FS 11

6

 

Isabelle Lindholm, Skövde TF

 

 

 

 

PS 11

6

 

Hugo Nossler, Tidaholms TK

 

 

 

 

9-år

3

 

 

 

17-19/5

Hunnebostrand

Region Väst

FS 15

8

Bo Wikström

Mia Pranjic, Vänersborgs TK

 

 

 

Hunnebost. TK

PS 15

8

 

Oliver Kendes, Trollhättans TK

 

 

 

 

FS 13

4

 

Emma Rosén, Vänersborgs TK

 

 

 

 

PS 13

12

 

4 gruppsegrare

 

 

 

 

FS 11

5

 

Saga Berggren, Ljungskile TF

 

 

 

 

PS 11

13

 

Ludvig Ahnberg, Uddevalla TK

 

 

 

 

9 år

11

 

 

Tävling

Aktivitet

 

Datum

 

Plats

 

Arrangör

 

Klass

 

Delt

 

Ledare / Tränare

 

Resultat / Segrare

 

17-19/5

Kinna

Region Väst

FS 15

3

Melker Ekberg

Lejla Mujakovic, Ulricehamns TK

 

 

 

Kinna TK

PS 15

6

 

Joacim Lundahl, Alingsås TK

 

 

 

 

FS 13

10

 

Vendela Sandersson, KFUM Borås

 

 

 

 

PS 13

9

 

Alfred Frick, KFUM Borås

 

 

 

 

FS 11

8

 

Michaela Svensson, Ulricehamns TK

 

 

 

 

PS 11

14

 

Erik Eliasson, Marks TK

 

 

 

 

9-år

4

 

 

Regionfinal

8-10/6

Mariestad

Region Väst

FS 15

16

Peter Lindqvist

Moa Wallén, Mariestads TK

 

 

 

Mariestads TK

 

 

 

Klara Alenäs, Marks TK

 

 

 

 

PS 15

16

 

Jacob Arvidson-Ehn, Tibro TK

 

 

 

 

 

 

 

Filip Malbasic, Borås TK

 

 

 

 

FS 13

16

 

Rebecca Ehn, Lidköpings TK

 

 

 

 

 

 

 

Märta-Louise Söderberg, Kils TK

 

 

 

 

PS 13

16

 

Anton Örnberg, Kils TK

 

 

 

 

 

 

 

Elias Knutsson, Ulricehamns TK

 

 

 

 

FS 11

16

 

Alva Fröjd, Lidköpings TK

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Fagerberg, Alingsås TK

 

 

 

 

PS 11

16

 

Leyton Rivera, Lidköpings TK

 

 

 

 

 

 

 

Rikard Rååd, Kristinehamns TK

Riksfinal

27/6-1/7

Båstad

SvTF

FS 15

16

Tomas Wiberg

Moa Wallén, Mariestads TK

 

 

 

 

 

 

Jimmie Edvinsson

Klara Alenäs, Marks TK

 

 

 

 

PS 15

16

Andreas Magnuson

Jacob Arvidson-Ehn, Tibro TK

 

 

 

 

 

 

 

Filip Malbasic, Borås TK

 

 

 

 

FS 13

16

 

Rebecca Ehn, Lidköpings TK

 

 

 

 

 

 

 

Märta-Louise Söderberg, Kils TK

Riksfinal, forts.

 

 

 

PS 13

16

 

Anton Örnberg, Kils TK

 

 

 

 

 

 

 

Elias Knutsson, Ulricehamns TK

 

 

 

 

FS 11

16

 

Alva Fröjd, Lidköpings TK

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Fagerberg, Alingsås TK

 

 

 

 

PS 11

16

 

Leyton Rivera, Lidköpings TK, 3:a

 

 

 

 

 

 

 

Rikard Rååd, Kristinehamns TK

Pirres Pokal

21-23/9

Växjö

SvTF

P14

48

Jimmie Edvinsson

Jacob Arvidsson Ehn, Petter Dahlin, Oliver Kendes, Viktor Toresson, Linus Isaksson, Anton Örnberg

Regiontävling F12

14-17/9

Enskede

SvTF

F12

 

48

Peter Lindgren

Märta-Louise Söderberg, Karin Johansson, Tuva Lindsten, Emma Rosén, Vendela Sandersson, Lisa Fagerberg

TioTräffen

21/1-4/3

Olika

Region Väst

P/F10

27 lag

42 lagmatcher

Inga tabeller upprättade

DubbelTräffen

29/1-18/3

Olika

Region Väst

D40

3 lag

6 lagmatcher

1. Falköpings TK

IF SO Tour

Vår

Olika

Region Väst

5-12år

289st

 

 

Mini-Midi-Maxi

Höst

Olika

Region Väst

5-12år

231st

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 39 tävlingar i 16 olika klubbar

 

Serieverksamhet

Regionen har genomfört regionserier såväl utomhus som inomhus. Sammanlagt deltog 365 lag.

Västserien

Deltagande lag/föreningar i Västserien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utomhus

 

 

 

 

 

 

 

ÅR

Ant.

H

H

P

P

P

P

P/F

H

H

D

D

F

F

F

F

D

S:a

 

 

för.

Elit

 

20

16

14

12

10

35

45

Elit

 

20

16

14

12

35

lag

 

2009

35

10

3

9

29

26

34

33

-

-

6

-

6

15

23

24

-

218

 

2010

30

17

6

6

22

28

31

29

-

-

4

-

6

14

16

28

-

207

 

2011

31

19

-

10

22

29

34

33

-

-

6

-

5

15

17

26

-

217

 

2012

32

12

6

11

14

26

30

36

-

-

14

-

-

-

23

24

-

196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inomhus

 

 

 

 

 

 

Totalt

ÅR

Ant.

H

H

P

P

P

P

P/F

H

H

D

D

F

F

F

F

D

S:a

ute

 

för.

Elit

 

20

16

14

12

10

35

45

Elit

 

20

16

14

12

35

lag

inne

2009

32

9

4

5

19

27

29

36

-

-

4

-

3

12

20

24

-

192

410

2010

32

19

-

8

18

28

27

35

-

-

3

-

4

12

11

29

-

194

401

2011

36

16

5

7

17

21

31

34

-

-

6

-

-

9

18

30

-

194

411

2012

31

15

5

9

7

16

29

39

-

-

7

-

3

-

18

21

-

169

365

Svensk Tennis Västs Poängpris

Årets Serieklubb                                                                                                                                                                                                                                                                       Vandringspris

1. Vänersborgs TK        77p       5. Mariestads TK       24p         9. Sandareds TK                13p            2009         Alingsås TK och Vänersborgs TK

2. Alingsås TK                  76p       6. Hammarö TK         17p             Tidaholms TK                 13p            2010         Alingsås TK

3. Elfsborg Tennis           38p       7. Ljungskile TF           15p             Ulricehamns TK            13p            2011         Vänersborgs TK

4. Lidköpings TK             27p           Trollhättans TK      15p                                                                              2012         Vänersborgs TK

Svenska Tennisserien

Elitserien och Div 1

I SvTF:s elitserie för herrar deltog Lidköpings TK som finalföll mot starka Fair Play TK. I herrarnas div 1 spelade Elfsborg Tennis och Marks TK med en 2:a plats resp. 7:e plats som resultat. På damsidan segrade Lidköpings TK i div.1 och spelar därmed i elitserien nästa år.

 

Slutspel

Utomhus           Herrar                  Lidköpings TK                      3:a                  Inomhus       Herrar 65        Hammarö TK                  SEGER

                                 Herrar 65            Falköpings TK                      3:a                                              Damer 40        Mariestads TK                4:a

Deltagande lag från regionen i Svenska Tennisserierna

Utomhus                                                                                 Inomhus

År       Herr      H   H   H   H      Dam D      D   S:a    Herr   H   H   H   H Dam      D       D   D       P       F   S:a        Lag

                        35  45  55  65              40      50  lag              35  45  55  65              40     50   60   15     15    lag      totalt

2009       21       1    3    1    3           6    1               36         22    2    6    4    8       5       2        4              2       2      57            93

2010       17        -    2    1    5           6    2      1       34         19    2    4    5    9       6       3        2     1       3       4      57            91

2011       18        -    2    1    6           8    1      1       37         15    5    5    4    8       8       2         -     2       1        -      50            87

2012       17       1    2    1    5           8    2      1       37         19    4    5    3    8       8       2         -     2       1       1      53            90

Sanktionerade tävlingar i regionen

Många sanktionerade tävlingar har genomförts i regionen under det gångna året. En översikt av samtliga tävlingar ses i följande tabell.

 

Datum    Tävling                                 Arrangör                                      Datum      Tävling                              Arrangör      

2-6/1       *Casio Cup                              Falköpings TK                             27/6-1/7      *CABBY Cup                        Billeruds TK

6-16/1     *Åmålssmashen                       Åmåls TK                                     27/6-1/7      *Åmåls Tennisvecka            Åmåls TK

6-15/1     *Tygrikesspelen                      Marks TK                                    28/6-1/7      *Lambi Cup                          Mariestads TK

11-22/1   *Kullingsslaget                         Vårgårda TK                                     1-7/7      *Hunnebostrands Tennisvecka                   Hunnebostrands TK

14/1-26/2                                               TioTräffen                              Region Väst      2-6/7                                    *Odenbadspelen                          Falköpings TK

21-22/1   Västtourens Mastersslutspel    Region Väst/Vänersborgs TK         7-15/7      *Black Hill Open                   Ljungskile TF/Stenungsunds TK

26/1-5/2 *Borås Tennisvecka               Borås TC                                       14-22/7      *Räkantennisen                   Strömstads TK

28/1-3/2 Tennis Europe 12                   Vänersborgs TK/Region Väst       16-22/7      *Scandic Swania Cup          Trollhättans TK

3-12/2     *Yonex Cup                             Trollhättans TK                             26-29/7      *Ulricehamn Open                Ulricehamns TK

9-19/2     *Troja Junior Cup                    Lidköpings TK                               26-29/7      *Bofors Cup                          Bofors TK

10-19/2   *Hammarö Cupen                    Hammarö TK                               27/7-5/8      GCC Open                           Gullmarens CenterCourt

1-11/3     *Bofors Cup                             Bofors TK                                      11-16/8      *CELA Open                        Vänersborgs TK

2-11/3     *Edet Spelen                           Lilla Edets TK                                17-19/8      Regionmästerskap zonkval  Region Väst/Föreningar

3-11/3     *Hökensåsspelen                    Tidaholms TK                                17-26/8      *Regionmästerskap              Region Väst/Föreningar

16-18/3   Regionmästerskap zonkval     Region Väst/Föreningar                24-26/8      *Dunlop Mark Open             Marks TK

16-25/3   *Regionmästerskap                 Region Väst/Föreningar                  7-16/9      *Norlanders Cup                   Mariestads TK

29/3-9/4 *Påskslaget                             Vänersborgs TK                            14-23/9      *Karlstad Cupen                   Karlstads TK

12-30/4   *Sandareds Vårturnering         Sandareds TK                               17-30/9      *Pelaro Open                       Alingsås TK

28/4-1/5 *Kils Sommartour                     Kils TK                                     6/10-11/11      Västserien                            Region Väst

3-6/5       *Picassospelen                       Kristinehamns TK                    26/10-4/11      *Ahlmarks Lines Seniorer     Kils TK

12/5-10/6                                               Västserien                              Region Väst      26/10-4/11                          *Billys Cup       Lidköpings TK

17-19/5   SEB Next Generation Cup kval                           Region Väst/Föreningar      15-25/11                              *Vänersmashen                Vänersborgs TK

28/5-3/6 Tennis Europe 14                   Falköpings TK                             16-25/11      *Ahlmark Lines Cup              Kils TK

8-10/6     SEB N G Cup regionfinal         Region Väst/Mariestads TK        16-25/11      *Balon Indoor Open             UIricehamns TK

16-23/6   ITF Roll´s Royce Womens´s Cup                                   Kristinehamns TK      30/11-2/12                          *Billerud Cup   Billeruds TK

16-21/6   *Karlstad Open                        Karlstads TK                            30/11-9/12      *Jubileums XL Bygg Open    Elfsborgs Tennis

18-21/6   *Delfoi Cupen                          Skövde TF                              30/11-9/12      *Pablo Open                        Kristinehamns TK

24-28/6   *Fiskebäckskils Tennisvecka Fiskebäckskils TK                       26-30/12      *Tomtecupen                       Skövde TF

* Ingick i Västtouren.

RM arrangemang

För RM-tävlingarna med zonkvalen tillämpas ett system med fasta arrangörer åren 2012-2014.

 

Arrangemang                                                          Arrangör inomhus                    Arrangör utomhus

RM Sen, Jun 18 och Veteraner                       Trollhättans TK                                                       Falköpings TK

RM Jun 16                                                                Lidköpings TK                                                         Vänersborgs TK

RM Jun 14                                                                Skövde TF                                                                 Trollhättans TK

RM Jun 12                                                                Alingsås TK                                                              Åmåls TK                     

RM-kval zon Väst

Jun 16 och 14                                                           Strömstads TK                                                        Stenungsunds TK

Jun 12                                                                          Slättens IK                                                                Uddevalla TK

RM-kval zon Öst

Jun 16 och 14                                                           Tidaholms TK                                                          Tidaholms TK

Jun 12                                                                          Skultorps TK                                                            Skövde TF

RM-kval zon Syd

Jun 16 och 14                                                           Elfsborg Tennis                                                       Marks TK

Jun 12                                                                          Sandareds TK                                                         Elfsborg Tennis

RM-kval zon Syd

Jun 16 och 14                                                           Hammarö TK                                                          Kils TK

Jun 12                                                                          Bofors TK (inställt 2012)                                     Karlstads TK (inställt 2012)

 

Deltagare i singelklasserna i RM inkl. kvalspel  Inomhus

År

Senior

B-RM 

Juniorer

           Veteraner

Totalt

 

HS

DS

HS

DS

P18

F18

P16

F16

P14

F14

P12

F12

H35

D35

H45

D40

H55

D50

H60

H65

 

2009

18

4

-

-

17

8

41

30

65

38

62

38

4

-

10

-

5

-

-

8

348

2010

16

8

13

4

13

10

39

23

62

39

66

35

5

4

7

-

-

-

-

9

353

2011

16

8

22

-

14

14

41

28

48

34

58

41

4

-

-

3

-

-

-

-

331

2012

16

8

11

-

14

4

25

24

43

42

71

39

6

-

-

-

3

-

-

-

306

                                             

Deltagare i singelklasserna i RM inkl. kvalspel  Utomhus

År

Senior

B-RM

Juniorer

 

 

 

Veteraner

Totalt

 

HS

DS

HS

DS

P18

F18

P16

F16

P14

F14

P12

F12

H35

D35

H45

D40

H55

D50

H60

H65

 

2009

16

8

12

6

13

5

32

21

46

36

48

52

 

 

3

4

3

 

 

5

310

2010

16

8

3

6

11

6

28

16

36

34

35

37

3

-

-

-

-

-

-

4

243

2011

16

6

14

-

14

9

34

21

31

22

27

21

5

-

-

-

-

-

-

-

241

2012

16

9

8

-

10

-

14

9

29

25

40

20

6

-

-

-

-

-

-

-

186

                                             

Segrare i samtliga RM-tävlingar återfinns baktill i verksamhetsberättelsen.

Svensk Tennis Västs Poängpris

Årets RM-Klubb                                                                                                         Vandringspris

1. Elfsborgs Tennis 139p    5. Kristinehamns TK            49p                           9. Marks TK                                   31p                     2009  Lidköpings TK

2. Lidköpings TK    127p    6. Karlstads TK       38p       10. Ulricehamns TK               29p                                   2010  Lidköpings TK

3. Vänersborgs TK  111p    7. Mariestads TK     35p       11. Tidaholms TK   26p          2011  Lidköpings TK

4. Kils TK                 62p        Alingsås TK        35p       12. Dalsjöfors TK   23p          2012  Elfsborg Tennis

Svenska Mästerskap

Många västgötar har deltagit i SM-tävlingar med fina framgångar. Följande spelare har under det gångna året erövrat SM-titlar eller varit i SM-final.

Inomhus                                                                                         Utomhus

HD                Staffan Falkenström, Lidköpings TK SEGER                                          PD 18                Georg Lundqvist, Lidköpings TK final

DD                Donika Bashota, Lidköpings TK final                                                               FD 18                Donika Bashota, Lidköpings TK SEGER

DS 40           Pernilla Ekström, Mariestads TK SEGER                                                FS 16                 Paulina Wulcan, Mariestads TK final

DD 40          Pernilla Ekström, Mariestads TK final                                                            PD 14                Filip Malbasic, Borås TK SEGER

HS 55           Peter Karlsson, Falköpings TK final                                                                 DS 40                Pernilla Ekström, Mariestads TK SEGER

HS 65           Lars Tobiasson, Hammarö TK final                                                                 DD 40               Pernilla Ekström, Mariestads TK final

HD 65          Lars Tobiasson/Håkan Ellwe, Hammarö TK SEGER                         HS 55                Peter Karlsson, Falköpings TK final

HD 75          Evert Holmqvist, Vänersborgs TK SEGER                                             HD 55               Peter Karlsson, Falköpings TK final

MD 35         Jill Nylén/John Andén, Elfsborgs TK SEGER                                         MD 40              Peter Hermansson, Alingsås TK SEGER

                                                                                                                                                                 MD 65              Kenneth Palmqvist, Falköpings TK SEGER

Västtouren

Lidköpings TK segrade i klubbtävlingen i Västtouren det gångna året.

De sex första föreningarna i klubbtävlingen blev följande:

 

1. Lidköpings TK      828 poäng          3. Vänersborgs TK       604 poäng             5. Kils TK                       291 poäng

2. Elfsborg Tennis     609 poäng          4. Alingsås TK               311 poäng             6. Karlstads TK              288 poäng

 

Ett stimulanspris instiftades år 2010 till den förening som ökat sitt poängtal mest i Västtouren sedan föregående år. Årets pris tillfaller Alingsås TK. Priset tillföll premiäråret Karlstad TK och 2011 Uddevalla TK. De sex bästa föreningar blev följande:

 

1. Alingsås TK            +137p                  3. Ljungskile TF            +75p                       5. Åmåls TK                   +43p

2. Tidaholms TK        +95p                    4. Hjo TK                       +44p                       6. Karlstads TK              +17p

 

De individuella segrarna i de 12 olika klasserna 2012 blev följande spelare:

 

FS 16            Paulina Wulcan, Mariestads TK                                                                             PS 16            Oskar Andersson, Dalsjöfors TK

FS 15            Klara Alenäs, Marks TK                                                                                           PS 15            Erik Gustavsson, Falköpings TK

FS 14            Ena Ovcina, Tidaholms TK                                                                                       PS 14            Petter Dahlin, Karlstads TK

FS 13            Rebecca Ehn, Lidköpings TK                                                                                  PS 13            Ilir Bashota, Lidköpings TK

FS 12            Karin Johansson, Kristinehamns TK                                                                    PS 12            Anton Örnberg, Kils TK

FS 11            Lisa Fagerberg, Alingsås TK                                                                                   PS 11            Carl Gustavsson, Falköpings TK

 

Mastersslutspel

Alldeles i början av året genomfördes det Mastersslutspelet för de tre juniorer som samlat flest poäng i de olika åldersklasserna året innan. Tävlingen spelades i Vänersborg den 21-22 januari. I slutspelet slog två åldersklasser ihop och följande segrare korades:

 

Fl 17              Beata Edlund, Ulricehamns TK                                                                              Po 17            Adam Rådberg, Elfsborgs TK

Fl 15              Klara Alenäs, Marks TK                                                                                           Po 15            Jacob Arvidsson Ehn, Tibro TK

Fl 13              Karin Johansson, Kristinehamns TK                                                                    Po 13            Ilir Bashota, Lidköpings TK

 

Internationella tävlingar

Regionen har försökt att bidra med att de internationella tävlingarna i Sverige ökat som har varit ett mål för Svenska Tennisförbundet. I regionen arrangerades följande internationella tävlingar under året:

Roll´s Royce Women´s Cup i juni månad                                      Kristinehamns TK

Tennis Europé 12 i januari månad                                                  Vänersborgs TK

Tennis Europé 14 i maj månad                                                        Falköpings TK

 

Utbildningsblocket

I utbildningssyfte har kurser och träffar arrangerats i regionen enligt nedanstående tabell. Regionen har också varit representerad vid olika utbildningsträffar. Med syftet att bistå vid klubbutveckling har ett flertal klubbesök genomförts.

Till riksfinalen av Kalle Anka Cup utsågs en domarstipendiat, Robin Svensson, Kils TK

 

Kurser/Träffar

Datum

Plats

Arrangör

Deltagare

Kursledare

Domar- o.tävlingsledarkurs

31/3-1/4

Vänersborg

Region Väst SvTF

12

Johan Carlsson, SvTF

Tränarträff

28/3

Borås

Region Väst

20

Per-Erik Granath

Tränarkurs Plattformen

25-26/2

Hammarö

Region Väst

14

Jonas Ackerot

Klubbträff

9/3

Åmål

Region Väst

4

Per-Erik Granath

Klubbträff

21/3

Skara

Region Väst

4

Per-Erik Granath

Klubbträff

29/3

Töreboda

Region Väst

4

Per-Erik Granath

Klubbträff

5/4

Lilla Edet

Region Väst

4

Per-Erik Granath

Klubbträff

14/5

Hjo

Region Väst

5

Per-Erik Granath

Klubbträff

15/5

Töreboda

Region Väst

15

Per-Erik Granath

Klubbträff

16/5

Hökerum

Region Väst

10

Per-Erik Granath

Klubbträff

17/5

Högsäter

Region Väst

15

Per-Erik Granath

Klubbträff

18/5

Hunnebostrand

Region Väst

15

Per-Erik Granath

Klubbträff

18/5

Strömstad

Region Väst

20

Per-Erik Granath

Tränarkurs Plattformen

29-30/9

Skövde

Region Väst

15

Peter Lindqvist

Klubbutvecklingskonferens

16-17/11

Lidköping

Region Väst Region Gbg

30

Peter Lindgren

Tränarkurs TGU 2

17-18/11

Karlstad

Region Väst SvTF

16

Jonas Ackerot, Peter Lindqvist, Ernst Larsson

Klubbträff

5/12

Säffle

Region Väst

4

Peter Lindgren

Klubbstödet

12/12

Kristinehamn

Region Väst

9

Peter Lindgren

Klubbstödet

13/12

Lidköping

Region Väst

9

Peter Lindgren

Klubbstödet

17/12

Skövde/T-holm

Region Väst

8

Peter Lindgren

Klubbstödet

19/12

Karlstad/Kil

Region Väst

10

Peter Lindgren

Klubbstödet

20/12

Vänersborg

Region Väst

8

Peter Lindgren

Klubbstödet

28/12

Stockholm

Region Väst

4

Peter Lindgren

Klubbstödet

29/12

Stockholm

Region Väst

4

Peter Lindgren

 

Styrelsens slutord

Idrottsligt har det gångna året gett regionen 10 svenska mästare och Lidköpings TK nådde finalen i lag-SM för herrar. Borås fick åter förtroendet att anordna en stor landskamp och denna gång för damer genom Fed-cup matchen mot England. I samband med denna match genomfördes också Svenska Tennisförbundets årsmöte i Borås med delegater från hela landet. Internationella tävlingar har arrangerats i regionen genom Vänersborgs TK:s ETA-tävling för 12-åringar och för första gången också en ETA-tävling för 14-åringar med Falköpings TK som arrangör. För damseniorer har Kristinehamns TK återigen på ett strålande sätt genomfört sin WTA-tävling innan midsommarhelgen.

Lägerverksamheten har som tidigare år varit mycket stor och hela 30 läger har arrangerats under det gångna året. Regionens satsning på ungdomar upp t.o.m. 14 år har under hösten fått en ny struktur med återkommande fys.tester. Vidare har regionen sjösatt ett program för ungdomar 15+ som kommer att utvecklas ytterligare det kommande året.

 

På tävlingsområdet har förändringar gjorts när det gäller indelningen av regionen i zoner. Ytterligare en zon har tillkommit för att minska resandet i SEB Next Generation Cup och regionmästerskapen. Förändringar har också gjorts gällande upplägget och genomförandet av dessa tävlingar.

Samarbetet med Lidköpings kommun, Lidköpings Tennisklubb och Svenska Tennisförbundet avseende Riksidrottsgymnasiet i Lidköping som startade under 2011 avvecklades under detta verksamhetsår.

Under förra verksamhetsåret lämnade Per-Erik Granath sitt uppdrag som verksamhetsansvarig och Peter Lindgren, långvarig chefstränare i Vänersborgs Tennisklubb, tillträdde det samma i oktober 2012.

En verksamhet mår bra av att ledas i viss kontinuitet och för att blicka tillbaka till förra året kan vi nu konstatera att Jan-Gunnar Lidén finns kvar på sin tjänst, Jan Dahlin har innehaft sin roll som ordförande i två år och Peter Lindgren – alltså endast en ny befattnings ägare har tillkommit. Detta känns bra i syfte att lägga grunden för och fortsätta ett aktivt och strukturerat arbete både i enlighet med Svenska Tennisförbundets intentioner och utifrån klubbarnas synpunkter och idéer komna från klubbträffar som genomförts.

 

Utbildningsinsatserna har fortsatt med en genomförd TGU2 som gick av stapeln i Karlstad sen höst 2012 där ett 20-tal tränare från svensk tennis deltog under ledning av Jonas Ackeroth, Peter Lindquist och Ernst Larsson från Svenska Tennisförbundet. Vi ser att fler tränare måste utbildas i syfte att täcka behovet i klubbarna varvid fortsatta utbildningssatsningar kommer att ske.

Styrelsen har fortsatt arbetet med att aktivt främja gott sportsligt uppträdande på och utanför banan, allt för att skapa en god stämning bland spelare, tränare, föräldrar och funktionärer.

Till vår glädje kommer många bekräftelser från klubbar som ger uttryck för hur mycket detta behövs och hur det stödjer sporten som sådan.

 

Ja, vi kan åter igen blicka tillbaka på ett trevligt och intensivt tennisår med en rad goda och inspirerande aktiviteter och med både individuella och lagpräglade framgångar. Vi är väl medvetna om vilket stort engagemang som läggs ned i klubbarna för att både ungdomar och vuxna skall kunna spela tennis. Ett ideellt arbete som tar tid och kräver energi men som också i många avseenden är grunden för svensk tennis – icke minst för Svensk Tennis Väst och dess verksamhet!

Styrelsen framför avslutningsvis sitt varmaste tack till alla som engagerat sig under det gångna verksamhetsåret, för alla era insatser, er passion och ert idoga arbete för tennisens bästa.

Låt oss se fram emot ett nytt fint tennisår 2013.

 

För styrelsen i Svensk Tennis Väst i mars 2013

 

Jan Dahlin

Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

Svensk Tennis Väst

 

 

 

 

 

Ekonomisk Förvaltningsberättelse 2012-01-01  -  2012-12-31

Resultaträkning

 

 

År 2012

År 2011

 

 

Intäkter

Not

 

 

 

 

 

Tävlingar/Serier

 

 

448 099

491 372

 

 

Juniorer/Läger

 

 

308 500

272 380

 

 

Utbildning

 

 

79 680

95 305

 

 

Bidrag Idrottsförbund, SvTF

 

 

580 765

435 604

 

 

Bidrag Riksidrottsgymnasiet

 

 

742 458

288 666

 

 

Årsavgifter

 

 

417 240

438 640

 

 

Administration

 

 

11 062

4 795

 

 

Övriga intäkter

 

 

0

0

 

 

Finansiella intäkter

 

 

18 581

10 357

 

 

Summa intäkter

 

 

2 606 385

2 037 119

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

 

Tävlingar/Serier

 

 

313 149

312 041

 

 

Juniorer/Läger

1

 

222 591

148 724

 

 

Utbildning

2

 

55 179

101 683

 

 

Administration

3

 

121 989

106 506

 

 

Personalkostnader

 

 

803 249

988 261

 

 

Sportblocksprojektet

 

 

0

11 369

 

 

Riksidrottsgymnasiet

 

 

738 768

266 842

 

 

Övriga kostnader

 

 

27 463

 

 

 

Årets resultat

 

 

323 997

101 693

 

 

Summa kostnader

 

 

2 606 385

2 037 119

 

 

Noter

 

 

 

 

 

 

1. Tränararvode, milersättning samt traktamente för tränare redovisas under personalkostnader

 

2. Kursarvoden och milersättning för kursledare redovisas under personalkostnader

 

3. Lokalhyra, trycksaker, porto, telefon, försäkring, årsmöten, bankkostnader m.m.

 

 

 

 

Balansräkning

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

Kassa

 

 

1 617

1 617

 

 

Plusgiro

 

 

122 625

93 324

 

 

Sparkonto

 

 

509 244

372 935

 

 

Företagskonto

 

 

91 673

715 578

 

 

Placeringskonto

 

 

515 578

0

 

 

Övriga fordringar

 

 

25 667

135 350

 

 

Summa tillgångar

 

 

1 266 404

1 318 804

 

 

Eget kapital & skulder

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

1 122 570

798 572

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

143 834

520 232

 

 

Summa eget kapital &

 

 

 

 

 

 

skulder

 

 

1 266 404

1 318 804

 

 

                     

 

 

 

Jan Dahlin                     Raymond Doppelbauer             Jonas Ackerot

 

 

 

Isabell Högberg            Tomas Wiberg                          Anders Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse

 

 

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Svensk Tennis Väst för verksamhetsåret 2012-01-01  -  2012-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållande i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

 

 

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Svensk Tennis Väst och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

 

 

Vänersborg 2013 03-11

 

 

 

 

Gunnar Hjalmarsson                                                            Ingvar Carlsson

Av Svensk Tennis Väst                                                       Av Västergötlands Idrottsförbund

utsedd revisor                                                                      utsedd revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONMÄSTERSKAPEN

Arrangörer inomhus 2012                                                                        Arrangörer utomhus 2012

Sen A + B, Jun 18, Vet

Trollhättans TK

16-18/3, 23-25/3

Sen A+ B, Jun 18, Vet

Falköpings TK

17-19/8, 24-26/8

Jun 16

Lidköpings TK

23-25/3

Jun 16

Vänersborgs TK

24-26/8

Jun 14

Skövde TF

23-25/3

Jun 14

Trollhättans TK

24-26/8

Jun 12

Alingsås TK

23-25/3

Jun 12

Åmåls TK

24-26/8

 

Regionmästare inomhus 2012                                                                  Regionmästare utomhus 2012

Sen A o. B

 

 

Sen A o. B

 

 

HS

16

Jonathan Stenberg, Karlstads TK

HS

16

Adam Rådberg, Elfsborg Tennis

DS

8

Paulina Wulcan, Mariestads TK

DS

9

Klara Alenäs, Marks TK

HD

16

Fredrik Sandberg/Anders Lindström, Elfsborgs TK

HD

20

Linus Frost/Oscar Govik, Marks TK/Dalsjöfors TK

DD

10

Ellen Ljungströmer/Leila Mohammed, Vänersborgs TK

DD

6

Ellen Ljungströmer/Leila Mohammed, Vänersborgs TK

MD

16

Jill Nylén/Michael Henriksson, Elfsborgs TK

HS B

8

Ludvig Fasth, Vänersborgs TK

HS B

11

Marcus Johansson, Vänersborgs TK

Veteraner

 

 

HD B

8

Ludvig Fasth/Prapod Johansson, Vänersborgs TK

HS 35

6

Tommy Karlsson, Falköpings TK

Veteraner

 

 

Juniorer

 

 

HS 35

6

Joacim Franzén, Lidköpings TK

PS 18

10

Adam Rådberg, Elfsborg Tennis

HS 55

3

Lars Ekman, Vänersborgs TK

PD 18

6

Adam Rådberg/Vincent Dahlin, Elfsborg/Vänersborgs TK

Juniorer

 

 

PS 16

15

Oscar Andersson, Dalsjöfors TK

PS 18

14

Vincent Dahlin, Vänersborgs TK

FS 16

9

Elin Wiberg, Marks TK

FS 18

4

Leila Mohammed, Vänersborgs TK

PD 16

12

Johan Fors/Oscar Andersson, Elfsborg/Dalsjöfors TK

PS 16

16

Emil Johansson, Lidköpings TK

FD 16

6

Lisen Wulcan/Moa Wallén, Mariestads TK

FS 16

16

Paulina Wulcan, Mariestads TK

PS 14

16

Petter Dahlin, Karlstads TK

PD 16

16

Karl-Fredrik Söderberg/Emil Johansson,Kils TK/Lidk.TK

FS 14

16

Ena Ovcina, Tidaholms TK

FD 16

16

Emilia Knutsson/Beata Edlund, Ulricehamns TK

PD 14

16

Viktor Toresson/Elias Knutsson, Åmåls TK/U-hamns TK

PS 14

16

Jacob Arvidsson Ehn, Tibro TK

FD 14

12

Ena Ovcina/Rebecca Ehn, Tidaholms TK/Lidköpings TK

FS 14

16

Ena Ovcina, Tidaholms TK

PS 12

16

Anton Örnberg, Kils TK

PD 14

16

Jacob Arvidsson Ehn/Oliver Kendes, Tibro TK/T-hätt.TK

FS 12

16

Karin Johansson, Kristinehamns TK

FD 14

16

Ellen Widell/Rebecka Ehn, Lidköpings TK

PD 12

16

John Svensson/Oscar Jonsson, Elfsborg/Lidköpings TK

PS 12

16

Melker Isaksson, Lidköpings TK

FD 12

8

Karin Johanson/Märta-L.Söderberg, K-hamnTK/Kils TK

FS 12

16

Karin Johansson, Kristinehamns TK

 

 

 

PD 12

16

John Svensson/Melker Isaksson, KFUM/Lidköpings TK

 

 

 

FD 12

16

Karin Johanson/Märta-L.Söderberg, K-hamnTK/Kils TK

 

 

 

Regionkval zon Väst

Arrangörer inomhus 2012                                                                        Arrangörer utomhus 2012

Jun 16, 14

Strömstads TK

16-18/3

Jun 16, 14

Stenungsunds TK

17-19/8

Jun 12

Slättens IK

16-18/3

Jun 12

Uddevalla TK

17-19/8

Segrare regionkvalet zon Väst inomhus 2012                                         Segrare regionkvalet zon Väst utomhus 2012

PS 16

6

Elias Datek, Strömstads TK

PS 16

4

Elias Datek, Strömstads TK

FS 16

3

Louisa Karlsson, Strömstads TK

PS 14

8

Carl Björnberg, Trollhättans TK

PS 14

10

Philip Krefting, Ljungskile TF

FS 14

5

Julia Holmberg, Vänersborgs TK

FS 14

14

Julia Holmberg, Vänersborgs TK

PS 12

11

Philip Hobaek, Stenungsunds TK

FD 14

4

Olivia Svensson/Sofia Sand, Lilla E TK/Vänersb.TK

FS 12

7

Alicia Eriksson, Kils TK

PS 12

21

Philip Hobaek, STK o. Oskar Wikström, HTK

 

 

 

FS 12

6

Lisa Maliqi, Strömstads TK

 

 

 

PD 12

6

Magnus Andersson/Isac Wallqvist, Strömstads TK

 

 

 

Regionkval zon Öst

Arrangörer inomhus 2012                                                                        Arrangörer utomhus 2012

Jun 16, 14

Tidaholms TK

16-18/3

Jun 16, 14

Tidaholms TK

17-19/8

Jun 12

Skultorps TK

16-18/3

Jun 12

Skövde TF

17-19/8

Segrare regionkvalet zon Öst inomhus 2012                                           Segrare regionkvalet zon Öst utomhus 2012

FS 16

3

Lisen Wulcan, Mariestads TK

PS 14

4

Erik Franzén, Lidköpings TK

PS 14

6

Linus Isaksson, Lidköpings TK

FS 14

3

Ida Colling, Hjo TK

FS 14

4

Ida Colling, Hjo TK

PS 12

8

Hugo Nossler, Tidaholms TK

PS 12

16

Carl Gustavsson, Falköpings TK

FS 12

7

Julia Nilsson, Mariestads TK

FS 12

8

Hilda Lundstedt, Hjo TK

 

 

 

PD 12

4

Carl Gustvsson/Hugo Nossler, Falk.TK/T-holms TK

 

 

 

FD 12

8

Julia Nilsson/Hilda Lundstedt/, M-stads TK/Hjo TK

 

 

 

Regionkval zon Syd

Arrangörer inomhus 2012                                                                        Arrangörer utomhus 2012

Jun 16, 14

Elfsborgs TK/KFUM

16-18/3

Jun16,14

Marks TK

17-19/8

Jun 12

Sandareds TK

16-18/3

Jun 12

Elfsborg Tennis

17-19/8

Segrare regionkvalet zon Syd inomhus 2012                                          Segrare regionkvalet zon Syd utomhus 2012

PS 16

9

Marcus Fahlström, Alingsås TK

PS 14

8

Alfred Frick, Elfsborg Tennis

FS 16

9

Madeleine Paldan, KFUM Borås

FS 14

8

Sofya Semenova, Borås TK

PS 14

16

Jonathan Lundahl, Alingsås TK

PS 12

15

Mattias Karlsson, Elfsborg Tennis

FS 14

12

Filippa Edlund, Ulricehamns TK

 

 

 

PD 14

4

Emil Erlingstam/Jesper Fahlström, Alingsås TK

 

 

 

PS 12

28

Erik Claesson, KFUM o. Gustav Andersson, Sandared

 

 

 

FS 12

19

Vendela Sandersson,KFUM o. Lisa Fagerberg, A-sås TK

 

 

 

PD 12

16

Lucas Forslund/Gustaf Andersson, KFUM/Sandareds TK

 

 

 

FD 12

10

Vendela Sandersson/Sofi Nilsson, KFUM Borås

 

 

 

Regionkval zon Norr

Arrangörer inomhus 2012                                                                        Arrangörer utomhus 2012

Jun 16, 14

Hammarö TK

16-18/3

Jun16,14

Kils TK

17-19/8

Jun 12

Bofors TK Inställt

16-18/3

Jun 12

Karlstads TK

17-19/8 Inställt

Segrare regionkvalet zon Norr inomhus 2012                                        Segrare regionkvalet zon Norr utomhus 2012

PS 16

4

Simon Gråberg, Hammarö TK

PS 16

4

Simon Gråberg, Kils TK

FS 16

3

Cajsa Fredriksson, Hammarö TK

PS 14

3

Anton Brunström, Karlstads TK

PS 14

5

Anton Brunström, Karlstads TK

FS 14

3

Matilda Nedeus, Hammarö TK

 


Västserien

Inomhus 2012

Herrar Elit

Div 1

Alingsås                     4  3 1 0   12-4       7

Elfsborg                      4  3 0 1   13-3       6

Vänersborg                4  2 1 1     8-8        5

Skultorp                     4  1 0 3     4-12     2

Falköping                   4  0 0 4     3-13     0

 

Div 2 Södra

Skara                            3  3 0 0   14-2       6

Bofors                         3  1 1 1     7-9        3

Skövde                        3  1 0 2     6-6        2

Vänersborg C            3  0 1 2     7-9        1

Tibro                            utgått

 

Div 2 Västra

Vänersborg B            4  4 0 0   13-3       8

Vårgårda                     4  2 0 2     9-7        4

Strömstad                   4  2 0 2     8-8        4

Sandared                     4  1 0 3     5-11     2

Trollhättan                 4  1 0 3     5-11     2

 

Herrar

Div 1

Stenungsund             3  2 1 0   10-2       5

Vänersborg                3  2 1 0     9-3        5

Trollhättan                 3  1 0 2     5-7        2

Vänersborg B            3  0 0 3     0-12     0

Älvenäs                      utgått

 

Pojkar 20

Div 1

Dalsjöfors                  3  2 1 0   10-2,8,17               5

Alingsås                     3  2 1 0   10-2,8,14               5

Vänersborg                3  1 0 2     4-8        2

Mark                            3  0 0 3     0-12     0

Elfsborg                      utgått

 

Div 2

Ljungskile                 2  1 1 0     6-2        3

Vänersborg B            2  1 1 0     5-3        3

Trollhättan                 2  0 0 2     1-7        0

Vårgårda                     utgått

 

Pojkar 16

Div 1

Vänersborg                2  2 0 0     6-2        4

Uddevalla                  2  1 0 1     4-4        2

Alingsås                     2  0 0 2     2-6        0

Elfsborg                      utgått

 

Div 2

Vänersborg B            4  3 1 0   14-2       7

Vårgårda                     4  2 0 2     7-9        4

Dalsjöfors                  4  0 1 3     3-13     1

 

Pojkar 14

Div 1 Norra

Ljungskile                 4  4 0 0   14-2       8

Karlstad                      4  2 0 2     9-7        4

Hammarö                    4  0 0 4     1-15     0

 

Div 1 Södra

Elfsborg                      2  0 2 0     4-4,0,0  ,5   2

Lidköping                  2  0 2 0     4-4,0,0,-5   2

Stenungsund             utgått

 

Div 2 Södra

Vänersborg                4  4 0 0   15-1       8

Mark                            4  3 0 1   10-6       6

Alingsås                     4  1 1 2     6-10     3

Ljungskile B             4  0 2 2     5-11     2

Sandared                     4  0 1 3     4-12     1

 

Div 2 Östra

Skövde                        4  4 0 0   14-2       8

Tidaholm                    4  3 0 1   11-5       6

Falköping                   4  1 1 2     7-9        3

Elfsborg B                  4  0 2 2     5-11     2

Dalsjöfors                  4  0 1 3     3-13     1

 

Pojkar 12

Div 1

Elfsborg                      4  4 0 0   16-0       8

Mark                            4  2 1 1     9-7        5

Falköping                   4  1 2 1     7-9        4

Lidköping                  4  0 2 2     5-11     2

Ulricehamn                4  0 1 3     2-14     1

 

 

Div 2 Norra

Uddevalla                  4  4 0 0   13-3       8

Billerud                      4  3 0 1   10-6       6

Trollhättan                 4  2 0 2     8-8        4

Strömstad                   4  1 0 3     7-9        2

Hammarö                    4  0 0 4     2-14     0

 

Div 2 Södra

Alingsås B                 3  3 0 0   12-0       6

Sandared                     3  1 1 1    5-7,-2,-3                 3

Elfsborg B                  3  1 1 1    5-7,-2,-4                 3

Dalsjöfors                  3  0 0 3     2-10     0

 

Div 2 Västra

Alingsås                     4  4 0 0   15-1       8

Gullmarens CC         4  2 1 1   10-6       5

Hunnebostrand        4  2 1 1     9-7        5

Stenungsund             4  0 1 3     3-13     1

Vänersborg                4  0 1 3     3-13     1

 

Div 2 Östra

Mariestad                   4  4 0 0   15-1       8

Skövde                        4  2 1 1   10-6       5

Lidköping B              4  1 2 1     8-8        4

Hjo                               4  1 0 3     4-12     2

Falköping B               4  0 1 3     3-13     1

 

Div 2 Sydöstra

Alingsås C                 4  3 1 0   14-2       7

Elfsborg C                  4  3 0 1   11-5       6

Lidköping C              4  2 0 2     8-8        4

Trollhättan B             4  1 1 2     6-10     3

Dalsjöfors B              4  0 0 4     1-15     0

 

Pojkar/Flickor 10

Div 2 Norra

Trollhättan                 4  3 1 0   13-3       7

Åmål                            4  2 2 0   12-4       6

Vänersborg                4  2 1 1     9-7        5

Hammarö                    4  1 0 3     4-12     2

Hammarö B                4  0 0 4     2-14     0

Åmål B                        utgått

 

Div 2 Södra

Alingsås                     4  4 0 0   16-0       8

Elfsborg                      4  3 0 1     9-7        6

Dalsjöfors                  4  2 0 2     7-9        4

Sandared                     4  1 0 3     5-11     2

Ulricehamn                4  0 0 4     3-13     0

 

Div 2 Västra

Strömstad                   5  5 0 0   20-0       10

Vänersborg B            5  4 0 1   14-6       8

Hunnebostrand        5  2 1 2     8-12     5

Stenungsund             5  1 1 3     7-13     3

Ljungskile                 5  1 1 3     6-14     3

Trollhättan B             5  0 1 4     5-15     1

 

Div 2 Östra

Mariestad                   4  4 0 0   15-1       8

Lidköping                  4  2 1 1   11-5       5

Hjo                               4  2 1 1     9-7        5

Mariestad B               4  1 0 3     4-12     2

Skövde                        4  0 0 4     1-15     0

 

Div 2 Sydöstra

Tidaholm                    4  4 0 0   14-2       8

Lidköping B              4  3 0 1   12-4       6

Falköping                   4  2 0 2     9-7        4

Mariestad C               4  0 1 3     3-13     1

Vårgårda                     4  0 1 3     2-14     1

 

Div 2 Sydvästra

Alingsås B                 5  5 0 0   20-0       10

Elfsborg B                  5  4 0 1   13-7       8

Elfsborg C                  5  2 0 3     9-11     4

Ulricehamn B            5  2 0 3     8-12     4

Herrljunga                  5  1 0 4     5-15     2

Dalsjöfors B              5  1 0 4     5-15     2

 

Div 2 Sydöstra

Alingsås D                 5  5 0 0   19-1       10

Alingsås C                 5  4 0 1   17-3       8

Dalsjöfors C              5  3 0 2   10-10     6

Herrljunga B              5  1 1 3     7-13     3

Elfsborg E                  5  0 2 3     5-15     2

Elfsborg D                 5  0 1 4     2-18     1

 

 

 

 

 

 

 

 

Damer Elit

Div 1 Norra

Hammarö                    2  2 0 0     6-0        4

Vänersborg                2  0 0 2     0-6        0

Strömstad                   utgått

 

Div 1 Södra

Elfsborg                      2  2 0 0     4-2        4

Alingsås                     2  1 0 1     3-3        2

Mariestad                   2  0 0 2     2-4        0

Elfsborg B                  utgått

 

Flickor 20

Div

Vänersborg                4  3 0 1     8-4        6

Elfsborg                      4  2 0 2     5-7        4

Trollhättan                 4  1 0 3     5-7        2

 

Flickor 14

Div 1 Norra

Mariestad                   4  4 0 0   11-1       8

Hammarö                    4  2 0 2     6-6        4

Bofors                         4  0 0 4     1-11     0

 

Div 1 Södra

Elfsborg                      3  3 0 0     7-2        6

Elfsborg B                  3  2 0 1     5-4        4

Vänersborg                3  1 0 2     4-5        2

Alingsås                     3  0 0 3     2-7        0

 

Div 2 Norra

Lidköping                  4  4 0 0   10-2       8

Lidköping B              4  2 0 2     7-5,2,6  4

Alingsås B                 4  2 0 2     7-5,2,4  4

Hunnebostrand        4  1 0 3     4-8        2

Dalsjöfors                  4  1 0 3     2-10     2

 

Div 2 Södra

Alingsås C                 5  5 0 0   13-2       10

Dalsjöfors B              5  4 0 1   11-4       8

Elfsborg                      5  3 0 2     8-7        6

Alingsås C                 5  2 0 3     5-10     4

Dalsjöfors C              5  1 0 4     5-10     2

Ljungskile                 5  0 0 5     3-12     0

 

Flickor 12

Div 1

Alingsås                     3  3 0 0     9-0        6

Vänersborg                3  2 0 1     5-4        4

Ljungskile                 3  1 0 2     4-5        2

Lidköping                  3  0 0 3     0-9        0

 

Div 2 Norra

Vänersborg B            3  3 0 0     8-1        6

Mariestad                   3  2 0 1     4-5        4

Karlstad                      3  1 0 2     3-6        2

Hammarö                    3  0 0 3     3-6        0

 

Div 2 Södra

Vänersborg C            3  3 0 0     8-1        6

Skövde                        3  2 0 1     6-3        4

Ulricehamn                3  1 0 2     3-6        2

Sandared                     3  0 0 3     1-8        0

 

Div 2 Östra

Vänersborg D            3  3 0 0     8-1        6

Hjo                               3  2 0 1     5-4        4

Tidaholm                    3  1 0 2     4-5        2

Sandared B                 3  0 0 3     1-8        0

 

Div 2 Västra

Sandared D                4  4 0 0   10-2       8

Alingsås B                 4  3 0 1     9-3        6

Sandared C                 4  2 0 2     7-5        4

Vänersborg E            4  1 0 3     2-10     2

Vänersborg F             4  0 0 4     2-10     0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västserien

Utomhus 2012

Herrar Elit

Div 1

Vänersborg                3  2 1 0     8-4        5

Alingsås                     3  2 0 1     7-5        4

Tibro                            3  0 2 1     5-7        2

Elfsborg                      3  0 1 2     4-8        1

 

Div 2 Södra

Vårgårda                     3  2 1 0     9-3        5

Trollhättan                 3  2 0 1     6-6        4

Vänersborg C            3  1 1 1     6-6        3

Sandared                     3  0 0 3     3-9        0

 

Div 2 Västra

Vänersborg B            3  3 0 0   12-0       6

Alingsås B                 3  2 0 1     7-5        4

Uddevalla                  3  1 0 2     5-7        2

Strömstad                   3  0 0 3     0-12     0

 

Herrar

Div 1

Hunnebostrand        5  4 1 0   18-2       9

Vänersborg B            5  3 1 1   11-9       7

Stenungsund             5  2 2 1   13-7       6

Vänersborg                5  2 2 1   11-9       6

Trollhättan                 5  1 0 4     5-15     2

Älvenäs                      5  0 0 5     2-18     0

 

Pojkar 20

Div 1

Alingsås                     3  3 0 0   10-2       6

Vänersborg                3  1 1 1     7-5, +4 3

KFUM Borås             3  1 1 1     7-5, +3 3

Mark                            3  0 0 3     0-12     0

Lidköping                  utgått

 

Div 2

Vänersborg B            3  3 0 0   10-2       6

Ljungskile                 3  2 0 1     9-3        4

Vårgårda                     3  1 0 2     4-8        2

Trollhättan                 3  0 0 3     2-10     0

Stenungsund             utgått

Skultorp                     utgått

 

Pojkar 16

Div 1

Uddevalla                  3  3 0 0   10-2       6

Vänersborg                3  2 0 1     8-4        4

Hammarö                    3  1 0 2     5-7        2

Karlstad                      3  0 0 3     1-11     0

 

Div 2 Norra

Ulricehamn                4  4 0 0   14-2       8

Dalsjöfors                  4  3 0 1   13-3       6

Elfsborg                      4  2 0 2     7-9        4

Alingsås                     4  1 0 3     5-11     2

Mark                            4  0 0 4     2-14     0

 

Div 2 Södra

Vänersborg                4  4 0 0   14-2       8

Trollhättan                 4  2 1 1     9-7        5

Vårgårda                     4  2 0 2     8-8        4

Lilla Edet                   4  1 1 2     6-10     3

Dalsjöfors B              4  0 0 4     3-13     0

 

Pojkar 14

Div 1

Åmål                            5  3 2 0   13-7       8

Lidköping B              5  3 1 1   15-5       7

KFUM Borås             5  1 3 1   10-10     5

Skövde                        5  1 2 2     9-11     4

Lidköping                  5  2 0 3     7-13     4

Vänersborg                5  1 0 4     5-15     2

 

Div 2 Norra

Karlstad                      2  2 0 0     7-1        4

Hammarö                    2  0 0 2     1-7        0

Billerud                      utgått

 

Div 2 Södra

Alingsås                     5  5 0 0   18-2       10

Mark                            5  3 1 1   12-8       7

Sandared                     5  2 1 2   11-9       5

KFUM Borås             5  1 3 1   10-10     5

Falköping                   5  1 1 3     9-11     3

Dalsjöfors                  5  0 0 5     0-20     0

 

Div 2 Västra

Ljungskile                 4  3 0 1   11-5       6

Stenungsund             4  3 0 1   10-6       6

Vänersborg                4  2 1 1   10-6       5

Hunnebostrand        4  1 0 3     4-12     2

Uddevalla                  4  0 1 3     5-11     1

Div 2 Sydöstra

Alingsås B                 5  4 1 0   18-2       9

Tidaholm                    5  3 1 1   13-7       7

KFUM Borås B         5  2 2 1   12-8       6

Mark B                        5  3 0 2   11-9       6

Elfsborg                      5  1 0 4     5-15     2

Dalsjöfors B              5  0 0 5     1-19     0

 

Pojkar 12

Div 2 Södra

Alingsås                     4  2 2 0   12-4       6

Mark                            4  1 3 0   10-6       5

Sandared                     4  2 1 1     9-7        5

KFUM Borås             4  1 2 1     9-7        4

Dalsjöfors                  4  0 0 4     0-16     0

 

Div 2 Sydöstra

Ulricehamn                4  4 0 0   16-0       8

Alingsås B                 4  3 0 1   11-5       6

Elfsborg                      4  1 1 2     7-9        3

Alingsås C                 4  1 1 2     6-10     3

Dalsjöfors B              4  0 0 4     0-16     0

 

Div 2 Västra

Billerud                      4  3 0 1     9-7        6

Strömstad                   4  2 1 1   10-6, +10                 5

Trollhättan                 4  2 1 1   10-6, +7                 5

Uddevalla                  4  2 0 2   10-6       4

Hammarö                    4  0 0 4     1-15     0

Ljungskile                 utgått

 

Div 2 Sydvästra

Gullmarens CC         4  3 1 0   13-3       7

Vänersborg                4  2 2 0   10-6       6

Stenungsund             4  2 0 2     8-8        4

Trollhättans B           4  1 1 2     7-9        3

Trollhättans C           4  0 0 4     2-14     0

 

Div 2 Östra

Skövde                        3  1 2 0     7-5        4

Mariestad                   3  0 3 0     6-6, 0,+2  3

Lidköping B              3  1 1 1     6-6, 0,-3   3

Lidköping                  3  0 2 1     5-7        2

 

Div 2 Sydöstra

Falköping                   4  4 0 0   16-0       8

Skultorp                     4  3 0 1   11-5       6

Lidköping C              4  2 0 2     8-8        4

Hjo                               4  1 0 3     5-11     2

Skövde B                    4  0 0 4     0-16     0

 

Pojkar/Flickor 10

Div 2 Norra

Åmål                            3  3 0 0   11-1       6

Hammarö                    3  2 0 1     8-4        4

Hammarö B                3  0 1 2     3-9        1

Kristinehamn            3  0 1 2     2-10     1

 

Div 2 Södra

Alingsås                     4  4 0 0   16-0       8

KFUM Borås             4  2 1 1     9-7        5

Sandared                     4  1 2 1     7-9        4

Ulricehamn                4  1 1 2     5-11     3

Dalsjöfors                  4  0 0 4     1-11     0

 

Div 2 Sydvästra

Alingsås C                 5  5 0 0   18-2       10

Härna                           5  4 0 1   15-5       8

Dalsjöfors B              5  1 2 2     7-13     4

KFUM Borås C         5  1 1 3     8-12     3

KFUM Borås B         5  1 1 3     7-13     3

Alingsås D                 5  0 2 3     5-15     2

 

Div 2 Östra

Lidköping                  2  2 0 0     6-2        4

Mariestad                   2  0 1 1     3-5,-4   1

Falköping                   2  0 1 1     3-5,-6   1

Skövde                        utgått

Skövde B                    utgått

 

Div 2 Sydöstra

Tidaholm                    4  4 0 0   13-3       8

Hjo                               4  2 1 1     9-7        5

Skövde C                    4  2 0 2     7-9        4

Mariestad B               4  1 1 2     8-8        3

Mariestad C               4  0 0 4     3-13     0

 

Div 2 Västra

Trollhättan                 4  3 1 0   11-5       7

Strömstad                   4  2 1 1   10-6,+7  5

Vänersborg                4  1 3 0   10-6,+6  5

Uddevalla                  4  0 2 2     5-11     2

Hunnebostrand        4  0 1 3     4-12     1

 

Div 2 Nordvästra

Alingsås B                 5  5 0 0   19-1       10

Stenungsund             5  2 2 1   11-9       6

Vänersborg B            5  2 1 2   10-10     5

Trollhättan B             5  0 3 2     7-13     3

Ljungskile                 5  1 1 3     7-13     3

Vänersborg C            5  1 1 3     6-14     3

 

Damer Elit

Div 1

Ulricehamn                2  2 0 0     4-2        4

Hammarö                    2  1 0 1     4-2        2

Mariestad                   2  0 0 2     1-5        0

KFUM Borås             utgått

 

Div 2 Östra

Vänersborg                3  2 0 1     7-2        4

Lidköping                  3  2 0 1     6-3        4

Tidaholm                    3  2 0 1     5-4        4

Dalsjöfors                  3  0 0 3     0-9        0

KFUM Borås B         utgått

 

Div 2 Västra

Strömstad                   3  3 0 0     7-2        6

Alingsås                     3  2 0 1     6-3        4

Vänersborg B            3  1 0 2     4-5        2

Trollhättan                 3  0 0 3     1-8        0

Stenungsund             utgått

 

Flickor 14

Div 1 Norra

Kristinehamn            4  4 0 0     8-4        8

Mariestad                   4  2 0 2     8-4        4

Hammarö                    4  0 0 4     2-10     0

 

Div 1 Södra

KFUM Borås B         4  3 0 1     9-3        6

KFUM Borås             4  2 0 2     5-7        4

Ulricehamn                4  1 0 3     4-8        2

 

Div 2 Södra

Vänersborg                4  4 0 0   11-1       8

Mark                            4  3 0 1     8-4        6

Lidköping                  4  2 0 2     6-6        4

Alingsås                     4  1 0 3     3-9        2

Dalsjöfors                  4  0 0 4     2-10     0

KFUM Borås             utgått

 

Div 2 Sydvästra

Lidköping B              5  4 0 1   12-3,+18                8

Hjo                               5  4 0 1   12-3,+16                8

Alingsås B                 5  4 0 1   11-4       8

Dalsjöfors B              5  2 0 3     6-9        4

Härna                           5  1 0 4     2-13     2

Dalsjöfors C              5  0 0 5     2-13     0

 

Div 2 Västra

Alingsås C                 3  2 0 1     6-3,+8  4

Alingsås D                 3  2 0 1     6-3,+6  4

Hunnebostrand        3  2 0 1     6-3,+3  4

Ljungskile                 3  0 0 3     0-9        0

Elfsborg                      utgått

 

Flickor 12

Div 1

Alingsås                     3  3 0 0     8-1        6

Vänersborg                3  2 0 1     7-2        4

Lidköping                  3  1 0 2     2-7        2

KFUM Borås             3  0 0 3     1-8        0

Skövde                        utgått                     

 

Div 2 Norra

Mariestad                   4  3 0 1     8-4        6

Hammarö                    4  2 0 2     8-4        4

Karlstad                      4  1 0 3     2-10     2

 

Div 2 Södra

Vänersborg B            3  3 0 0     9-0        6

Ulricehamn                3  2 0 1     4-5        4

Sandared                     3  1 0 2     4-5        2

Sandared B                 3  0 0 3     1-8        0

Falköping                   utgått

 

Div 2 Östra

Vänersborg D            3  3 0 0     7-2        6

Vänersborg C            3  2 0 1     6-3        4

Tidaholm                    3  1 0 2     2-7        2

Hjo                               3  0 0 3     3-6        0

Skövde B                    utgått

 

Div 2 Västra

Ljungskile                 5  5 0 0   14-1       10

Sandared D                5  3 0 2     9-6        6

Sandared C                 5  3 0 2     7-8        6

Alingsås B                 5  2 0 3     9-6        4

Vänersborg E            5  2 0 3     6-9        4

Vänersborg F             5  0 0 5     1-14     0

 

Uppdaterad: 23 MAR 2017 13:48 Skribent: Peter Lindgren

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Väst
Brättevägen 9
462 35 Vänersborg

Kontakt:
Tel: 0706976464, 0739864289
E-post: peter.tennisvast@tel...

Se all info