Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2014


Årsmötesprotokoll Svensk Tennis Väst
15 mars 2014

Plats:Qulity Hotell, Vänersborg

Närvarande:  Styrelseledamöter Svensk Tennis Väst, blockfunktionärer samt ombud från föreningar

§1     Öppning samt upprop och fastställande av röstlängd

Jan Dahlin öppnade årsmötet.

Förrättades upprop och röstlängden justerades enligt följande:

Magnus Olsson Mariestads TK  2 röster

Ingemar Melén Skultorps TK  2 röster

Urban Brumm Skultorps TK 1 röst

Benny Rosén Vänersborgs TK 7 röster

Mikael Nyström Vårgårda TK 1 röst

Per Fougberg Uddevalla TK  4 röster

Lennart Johansson Härna LTK 3 röster                                                                                                                                       

6 föreningar                                         7 ombud                                        Röster:20 röster

§2     Val av ordförande för mötet

Årsmötet valde Jan Dahlin till ordförande för mötet.

§3     Godkännande av dagordningen

Årsmötet godkände dagordningen.

§4     Val av sekreterare för mötet

Årsmötet valde John Andén till sekreterare för mötet.

§5     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Årsmötet valde Ingemar Melén Skultorps TK och Magnus Olsson Mariestads TK till justeringsmän, tillika rösträknare.

§6     Mötets behöriga utlysning

Årsmötet har utlysts på följande sätt:

27 januari skickades kallelse med ett e-post utskick, samt lades upp på Tennis Västs hemsida.

Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

§7     Verksamhetsberättelse

Regionens verksamhetsberättelse genomgicks och kommenterades. Under rubriken Tävlingsblocket gjordes också prisutdelningar av blockets ordförande Tomas Wiberg enligt följande:

Plaketter och diplom till alla seriesegrande lag i Västserien 2013 samt vandringspriset Årets Serieklubb som tillföll Alingsås TK, med 17 seriesegrar. Alingsås tog även hand om ”Stimulanspriset” som instiftades under 2013 och går det den klubb som förbättrat ett antal parametrar mest.

Vandringspriset Årets RM-klubb tillföll Elfsborgs Tennis.

Verksamhetsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna.

§8     Revisionsberättelsen

Då ingen revisor fanns på plats läste Jan-Gunnar Liden upp revisionsberättelsen.

§9     Ansvarsfrihet för regionstyrelsens förvaltning

Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10   Val av ordförande på ett år.

Årsmötet valde Jan Dahlin till ordförande.

§11   Val av styrelseledarmöter på två år

Årsmötet omvalde Thomas Wiberg Ulricehamns TK, samt nyvalde Per Fougberg Uddevalla TK.

§12   Val av en revisor samt en revisorsuppleant på ett år

Förslag att anlita PWC. Årsmötet röstade i enlighet med förslaget.  

§13   Val av ombud till Svenska Tennisförbundets årsmöte.

Årsmötet beslöt att hänskjuta till styrelsen, att utse ombud.

§14   Val av ombud till distriktsidrottsförbundens och SISU:s årsmöten.

Årsmötet beslöt, att hänskjuta till styrelsen, att utse ombud

§15   Val av valberedning på ett år

Årsmötet omvalde Ove Thörnkvist, Lidköping och Peder Hyllengren Karlstad

§16   Behandling av från styrelsen hänskjutna förslag samt motioner från föreningar.

Inga motioner har kommit in.

§17   Fastställande av årsavgift till Svensk Tennis Väst för 2014.

Årsmötet godkände styrelsens förslag på oförändrad avgift till regionen på 40kr/medlem.

§18   Fastställande av budget för 2014

Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.

§19   Mål- och verksamhetsplan för regionen

Jan Dahlin och Peter Lindgren presenterade Mål- och verksamhetsplan.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till mål- och verksamhetsplan.

20   Behandling av motioner och förslag från SvTF:s styrelse till Svenska Tennisförbundet årsmöte.

Inga förslag inkomna.

§21   Avslutning

Ordförande Jan Dahlin tackade för visat intresse och avslutade mötet.Jan Dahlin                                                 John Andén
Ordförande                                              Sekreterare 

Justeringsmän  Ingemar Melén                                         Magnus Olsson

Uppdaterad: 23 MAR 2017 13:48 Skribent: Peter Lindgren

  

Följ oss på!

 

 

 

 

Synpunkter på SvTF Västs verksamhet!

Svenska Tennisförbundet Väst tar emot mer än gärna förslag och idéer på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Kontakta verksamhetsansvarige Peter Lindgren via e-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Väst
Brättevägen 9
462 35 Vänersborg

Kontakt:
Tel: 0706976464, 0739864289
E-post: peter.tennisvast@tel...

Se all info