Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2013


Årsmötesprotokoll Svensk Tennis Väst

16 mars 2013

 

Plats:             Folkets Hus Trollhättan

Närvarande:  Styrelseledamöter Svensk Tennis Väst, blockfunktionärer samt ombud från föreningar

 

§1     Öppning samt upprop och fastställande av röstlängd

Jan Dahlin öppnade årsmötet.

 

Förrättades upprop och röstlängden justerades enligt följande:

Elfsborgs Tennis  John Andén                          7         

Trollhättans TK   Drazen Kendes                     2

Mariestads TK     Kjell-Åke Nilsson                  2                                         

Trollhättans TK   Johan Olofsson                     2

Sandareds TK     Ingemar Andersson              5         

Vänersborgs TK   Sven-Åke Johansson            6

Skultorps TK       Ingemar Melén                     2                      

Skultorps TK       Urban Brumm                      1                                                                                           

                                                                                                                                                                               

 

6 föreningar                                         8 ombud                                        Röster: 27 röster

 

§2     Val av ordförande för mötet

Årsmötet valde Jan Dahlin till ordförande för mötet.

 

§3     Godkännande av dagordningen

Årsmötet godkände dagordningen.

 

§4     Val av sekreterare för mötet

Årsmötet valde Peter Lindgren till sekreterare för mötet.

 

§5     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Årsmötet valde Sven-Åke Johansson Vänersborg och Drazen Kendes Trollhättan till justeringsmän och rösträknare.

 

§6     Mötets behöriga utlysning

Årsmötet har utlysts på följande sätt:

5 februari skickades inbjudan med ett e-post utskick och via posten till klubbordförande och klubbtränare.

6 februari lades inbjudan ut på regionens hemsida!

5 mars skickades en påminnelse via e-post utskick till klubbordföranden och klubbtränarna.

Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

 

§7     Verksamhetsberättelse

Regionens verksamhetsberättelse genomgicks och kommenterades. Under rubriken Tävlingsblocket gjordes också prisutdelningar av blockets ordförande Tomas Wiberg enligt följande:

Plaketter och diplom till alla seriesegrande lag i Västserien 2012 samt vandringspriset Årets Serieklubb som tillföll Vänersborgs TK.

Vandringspriset Årets RM-klubb som tillföll Elfsborgs Tennis och segrande förening i Västtouren 2012 gick till Lidköpings TK.

Årets stimulanspris i Västtouren utdelades till Alingsås TK.

Verksamhetsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna.

 

§8     Revisionsberättelsen

Då ingen revisor fanns på plats läste Jan-Gunnar Liden upp revisionsberättelsen.

 

§9     Ansvarsfrihet för regionstyrelsens förvaltning

Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§10   Val av ordförande på ett år.

Årsmötet valde Jan Dahlin till ordförande.

 

§11   Val av styrelseledarmöter på två år

Årsmötet omvalde Raymond Doppelbauer Lidköping, Anders Hansen Bofors samt nyvalde John Andén Borås och Hanna Olofsson Trollhättan

 

§12   Val av en revisor samt en revisorsuppleant på ett år

Årsmötet omvalde Gunnar Hjalmarsson till ordinarie revisor samt nyvalde suppleanten Anna Samuelsson Uddevalla

 

§13   Val av ombud till Svenska Tennisförbundets årsmöte i Stockholm den 12-13 april.

Årsmötet beslöt att hänskjuta till styrelsen, att utse ombud.

 

§14   Val av ombud till distriktsidrottsförbundens och SISU:s årsmöten i Vara,

         Karlstad samt Göteborg.

Årsmötet beslöt, att hänskjuta till styrelsen, att utse ombud

 

§15   Val av valberedning på ett år

Årsmötet omvalde Ove Thörnkvist, Lidköping samt nyvalde Peder Hyllengren Karlstad

 

§16   Behandling av från styrelsen hänskjutna förslag samt motioner från föreningar.

Inga motioner har kommit in.

 

§17   Fastställande av årsavgift till Svensk Tennis Väst för 2013.

Årsmötet godkände styrelsens förslag på oförändrad avgift till regionen på 40kr/medlem.

 

§18   Fastställande av budget för 2013

Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.

 

§19   Mål- och verksamhetsplan för regionen

Jan Dahlin och Peter Lindgren presenterade Mål- och verksamhetsplan för 2013-2015.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till mål- och verksamhetsplan.

 

§20   Behandling av motioner och förslag från SvTF:s styrelse till Svenska Tennisförbundet årsmöte.

En motion angående gränsdragningen vid regionindelningen har inkommit till Svenska Tennis förbundet. Svenska Tennisförbundet yrkar på avslag av motionen. Vi informerade om motionen och inga kommentarer noterades.

 

§21   Utmärkelse samt avtackning

Jan-Gunnar Lidén utdelade ledarstipendiet Harry Claars Minne till Bengt Sjögren Elfsborg Tennis.

 

§22   Avslutning

Ordförande Jan Dahlin avtackade avgående Isabell Högberg Trollhättan, tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

Jan Dahlin                                                 Peter Lindgren

Ordförande                                              Sekreterare

 

 

Justeringsmän

 

 

Sven-Åke Johansson                                                      Drazen Kendes

Uppdaterad: 23 MAR 2017 13:48 Skribent: Peter Lindgren

  

Följ oss på!

 

 

 

 

Synpunkter på SvTF Västs verksamhet!

Svenska Tennisförbundet Väst tar emot mer än gärna förslag och idéer på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Kontakta verksamhetsansvarige Peter Lindgren via e-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Väst
Brättevägen 9
462 35 Vänersborg

Kontakt:
Tel: 0706976464, 0739864289
E-post: peter.tennisvast@tel...

Se all info